หน้าร้อน - กรุงเทพฯ หนาว?!

อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557  เวลา 15.00 – 21.00 น. ::  ชวนมา "ปิ ก นิ ก – เ ส ว น า – ดู ห นั ง ก ล า ง แ ป ล ง" :: ร่วมกันไขปัญหา ทำไม “กรุงเทพฯจึงหนาวมาก?!” & ค้นหาแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เย็นขึ้น! น่าอยู่ขึ้น!

คาร์บอนเครดิต ไม่หยุดโลกร้อน

การชดเชยการปล่อยก๊าซฯ (offset) หรือการค้าคาร์บอน (carbon trading) เป็นเครื่องมือประวิงเวลาและสร้างความชอบธรรม ให้อุตสาหกรรมสกปรกปล่อยมลพิษต่อไป โดยไม่ต้องจัดการที่ต้นตอของปัญหา นั่นคือการบริโภคล้นเกิน ซ้ำร้ายในบางกรณีกลับก่อมลพิษและสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนา

ประเด็นสำคัญเชิงนโยบาย

ในการกำหนดว่าสังคมของเราจะรับมือกับโลกร้อน และร่วมกันหยุดวิกฤตนี้อย่างไร นโยบายเกี่ยวกับโลกร้อนที่เป็นธรรมและเป็นจริงได้ จะต้องสร้างความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างภาคส่วน/แง่มุมต่างๆ ทั้งด้านพลังงาน-อุตสาหกรรม ป่าไม้ และ เกษตรกรรม เป็นต้น

โลกเย็นที่เป็นธรรม ได้อย่างไร

ถึงเวลาที่หันกลับมาดู "คุณค่าของสรรพสิ่งแทนการตีราคา" ทางเดียวที่จะหยุดวิกฤตโลกร้อนได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน คือการเปลี่ยนวิถีการผลิตและวิถีการบริโภคปัจจุบัน  "เปลี่ยนระบบ - อย่ารอให้โลกเปลี่ยน" (System Change - Not Climate Change!)